Jste zde

Hygienická opatření - COVID-19

Vážení diváci,
prosíme Vás, abyste respektovali platné nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.11.2021, které vstupuje v platnost v pondělí 22.11.2021.

 
Platné vládní nařízení zakazuje osobám vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
 
Na představení budou vpuštěni pouze diváci, kteří prokáží splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
 
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout doba nejméně 14 dní,
  • potvrzení o aplikaci první dávky dvoudávkové vakcíny + negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin,
  • potvrzení od lékaře o kontraindikaci k očkování, zaznamenané v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) + negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin,
  • osoby ve věkovém rozmezí od 12 do 18 let doloží negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin.
 
Ostatní způsoby testování (např. samotest) již k prokázání bezinfekčnosti nestačí.
 
Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.

Navíc:
  • všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
 
S platností od 26.6.2021 je dovoleno během představení konzumovat občerstvení. V takovém případě je možno respirátor dočasně odložit.
 
Celé znění aktuálně platného vládního opatření ze dne 19.11.2021 najdete zde.