Jste zde

Hygienická opatření - COVID-19

Vážení diváci,
prosíme Vás, abyste respektovali platná nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.9.2021.

Diváci musejí před vstupem do sálu doložit splnění jedné z následujících podmínek:

 
  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 
(výše uvedené podmínky neplatí pro děti do 6 let věku)

Navíc:
  • všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
 
S platností od 26.6.2021 je dovoleno během představení konzumovat občerstvení. V takovém případě je možno respirátor dočasně odložit.
 
Celé znění aktuálně platného vládního opatření najdete zde (stručný výtah) a zde (plné znění).