Jste zde

Hygienická opatření - COVID-19

Vážení diváci,
prosíme Vás, abyste respektovali platná nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Diváci musejí před vstupem do sálu doložit splnění jedné z následujících podmínek:
 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • udělat si na místě vlastní samotest a prokázat se negativním výsledkem
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
(výše uvedené podmínky neplatí pro děti do 6 let věku)
 
POZOR, nově již ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NESTAČÍ

Navíc:
- všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). S platností od 26.6.2021 je dovoleno během představení konzumovat občerstvení. V takovém případě je možno respirátor dočasně odložit.
 
Celé znění aktuálně platného vládního opatření najdete zde.