Jste zde

Hygienická opatření - COVID-19

Vážení diváci,
prosíme Vás, abyste vzali na vědomí platná nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví. Celé znění, které vstoupilo v platnost dne 8.6.2021, si můžete přečíst přečíst zde.

Diváci musejí před vstupem do sálu doložit splnění jedné z následujících podmínek:

- předložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
- předložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin, postačuje čestné prohlášení ,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před návštěvou kina,
- aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.

Navíc:
- všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
- v hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.
 

 
Vzor čestného prohlášení, které si před návštěvou kina můžete vytisknout a vyplnit doma, nabízíme ke stažení zde.
Návod jak prohlášení správně vyplnit: